تبلیغات

تبلیغات

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

 

بقایای سه معبد ژوپیتر، ونوس و باخوس بازمانده از قرن اول میلادی، مجموعة آثار باستانی بعلبك را تشكیل می‌دهد.

بعلبك در شرق كشور لبنان و بین دو سلسله كوه دره بقاع قرار دارد كه یكی از نادرترین آثار تاریخی جهان را در خود نگهداری می‌كند. قلعه بعلبك در واقع شهری با ریشه‌های تاریخی فنیقی است. این شهر در دوره حاكمیت رومیان جایگاه خود را بازیافت و به محلی برای عبادت خدایان تبدیل شد.

بقایای سه معبد ژوپیتر، ونوس و باخوس بازمانده از قرن اول میلادی، مجموعة آثار باستانی بعلبك را تشكیل می‌دهد. برای ساخت این معابد چندگانه در طی 250 سال و انتقال سنگهای عظیم از فاصله 300 كیلومتری به بعلبك، حدود 100 هزار برده كشته شدند.

 

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان
 

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

معبد ژوپیتر در لبنان

تصاویری دیدنی از معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

 

 منبع: jamejamonline.ir

 

تبلیغات