تبلیغات

تبلیغات

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر
 
در این بخش به آموزش درست کردن پادری های حوله ای می پردازیم
 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

این پادری ساده و قشنگ از حوله های کهنه که کنار گذاشتید درست شده است .

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

حوله را به نوارهائی با عرض 5 سانت ببرید .

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید پادری تان خوشگل تر می شود .

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

از هر رنگ یک نوار بردارید و ابتدای سرشان را به هم بدوزید .
نوارهای دیگر را به انتهای هر نوار بدوزید تا بلندی دلخواه را پیدا کند .

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

شروع به بافتن سه رشته نواری کنید که سرهای آن ها را به هم وصل کردید .

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

رشته بافته شده را به شکل دایره کنار هم بگذارید . و از قسمت مرکز دایره شروع به دوختن کنید.

 

درست کردن پادری حوله ای همراه با تصویر

اندازه این پادری به اختیار خودتان است . هر چقدر قطر دایره بیشتر باشد پادری هم بزرگ تر می شود .

 

تبلیغات