تبلیغات

تبلیغات

آوردگاه اولین جنگ مدرن

مجموعه : تاریخ ایران
آوردگاه اولین جنگ مدرن
الیاس گرول، ربکا فرانکل/ ترجمه: شیدا قماشچی

تاریخ ایرانی: هشت سال پیش از آنکه جنگ‌های داخلی آمریکا را به دو نیمه تقسیم کند، ارتش‌های امپراتوری روسیه، بریتانیای کبیر، فرانسه و عثمانی در نبردگاه‌های شبه‌جزیرۀ کریمه به مصاف هم رفتند تا نخستین جنگ مدرن را شکل دهند.

آوردگاه اولین جنگ مدرن
آوردگاه اولین جنگ مدرن

تصویری از اردوگاه سواره نظام به همراه مردم، اسب‌ها و خیمه‌ها در دشت‌های بالاکلاوا.
 
آوردگاه اولین جنگ مدرن

گروهی از فرماندهان هشتمین گروه سواره نظام سلاح سبک پادشاه ایرلند؛ هنگی که در سال ۱۶۹۳ تشکیل شد و در حملۀ تیپ سلاح سبک در نبرد بالاکلاوا در سال ۱۸۵۴ شرکت کرد؛ درگیری خونینی که در شعر آلفرد تنیسون جاودانه شد.
 
آوردگاه اولین جنگ مدرن

سواره نظام‌ها، چهارمین گارد سلطنتی ایرلند؛ تیپ سواره نظامی که در سال ۱۶۸۵ تشکیل شد و در نبرد بالاکلاوا در سال ۱۸۵۴ شرکت کرد؛ بخشی از «تیپ سنگین» که حملۀ تیپ سلاح سبک را تکمیل می‌کرد. در این عکس سربازان گرده چهارم به همراه یک اسب و یک بز در اردوگاه مشغول استراحت هستند.

  آوردگاه اولین جنگ مدرن
عکسی از بندر بالاکلاوا به همراه انبارهای راه‌آهن در دوردست.

 آوردگاه اولین جنگ مدرن
عکس مشهور فنتون، «درۀ سایۀ مرگ». عکس در ۲۳ آوریل سال ۱۸۵۵ در درۀ جنگ‌زده ثبت شده است. (همان‌گونه که سوزان سونتاگ نیز به آن اشاره کرده است، این‌‌ همان مکانی نیست که حملۀ مشهور سواران سلاح سبک صورت گرفته است.) در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری انجام گرفت تا ثابت شود که فنتون برای تهیۀ این عکس صحنه‌آرایی کرده است یا خیر. برخی عقیده دارند که فنتون توپ‌هایی را که در کنار جاده افتاده بودند به میان جاده منتقل کرده است تا بهتر در فریم عکس جای بگیرند.

تبلیغات