تبلیغات

تبلیغات

حرکت جالب یک بز خجالتی (عکس)

حرکت جالب یک بز خجالتی (عکس)
 
ظاهرا این بز همانند کبک فکر می کند اگر خودش کسی را نبیند دیگران هم او را نمی بینند!!
 
یک عکاس به نام دونالد جونز هنگامی که میخواست در پارک ملی مونتانا از یک بز تازه متولد شده عکس بگیرد مشاهده کرده که این بز پای جلوی خود را جلوی چشمانش می گیرد.

 

 
 
 

تبلیغات