تبلیغات

تبلیغات

مجسمه های دیدنی از جنس نقاشی های 3 بعدی

مجسمه های دیدنی از جنس نقاشی های 3 بعدی
در نگاه اول شبیه به نقاشی هایی 3 بعدی روی کاغذ دیده می شوند. اما در حقیقت این تصاویر مجسمه های زیبا هستند!
نقاشی؟ نه این تصاویر نقاشی های 3 بعدی نیستند، هنرمند Katharine Morling با استفاده از سرامیک و رنگ آمیزی خلاقانه این مجسمه های بسیار جالب را ساخته است که در نگاه اول شبیه به نقاشی هایی 3 بعدی روی کاغذ دیده می شوند.

 

 
 

تبلیغات