تبلیغات

تبلیغات

خودش را با خودش تنها بگذارید… تصویری

خودش را با خودش تنها بگذارید… تصویری
 

هرکس که ساختن زندان انفرادی به کله اش زده آدم جالبی بوده و خوب می دانسته چطور با آدم ها بازی کند

 

هرانسانى عطر خاصى دارد
گاهى،برخى عجیب بوى خدا میدهند مثل..

مادر

 

خودش را با خودش تنها بگذارید... تصویری

نصیحت نوشت

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﻭ نکن

 

ﺍﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ، سیر ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . . .

 

************

 

هرکس که ساختن زندان انفرادی به کله اش زده آدم جالبی بوده و خوب می دانسته چطور با آدم ها بازی کند

 

یعنی درست تر آن است که بگویم می دانسته آدم بزرگترین دشمن خودش است،

لازم نیست او را بزنند یا زیر شکنجه لت و پارش کنند

بهترین راه این است که خودش را با خودش تنها بگذارند تا خودش دخل خودش را بیاورد!

جیرجیرک
احمد غلامی

خودش را با خودش تنها بگذارید... تصویری
قشنگ نوشت

در انتظار آمدن کسی بودن که می‌دانی نمی‌آیند حماقت نیست ، عشق است . . .

ناظم حکمت

 

تبلیغات