تبلیغات

تبلیغات

اسبی با سم های عجیب و زشت (+عکس)

اسبی با سم های عجیب و  زشت (+عکس)
همانطور که در تصاویر می بینید سم های این اسب بیش از حد بزرگ شده و باعث اذیت اسب بیچاره در هنگام حرکت می شود.
 
متأسفانه شخصی که از این اسب نگهداری می کرده کاملا به وضعیت او بی توجه بوده و در کمال سنگدلی اسب بیچاره را رها کرده و سم ها و موهای او را کوتاه نکرده است.
 
 
 

بهترین عکس های حیوانات و پرندگان

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات