تبلیغات

تبلیغات

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده
 
بوکو حرام، شاخه القاعده در نیجریه است و با سلاح ها و حمایت های مالی پدیدآورندگان القاعده قدرت گرفته است.
 
گروه تروریستی بوکوحرام اعلام کرد که در صورت آزادی تعدادی از اعضای بازداشت شده‌اش 300دختر دانش آموز ربوده شده را آزاد خواهد کرد. بوکو حرام، شاخه القاعده در نیجریه است و با سلاح ها و حمایت های مالی پدیدآورندگان القاعده قدرت گرفته است.
 
 

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده
 

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده

 

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده
 

آخرین تصاویر از دختران ربوده شده
 

تبلیغات