تبلیغات

تبلیغات

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

 

کالبدشکافی نشان داد که مادرش بر اثر عفونت روده مرده است.

در شمال کنیا بچه فیل 5 ماهه تمام شب را در کنار مادر مرده خود می‌ماند و بدنش را به بدن مادرش می‌چسباند.

 

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

مسئولان حیات‌وحش بعد از دیدن این صحنه بچه فیل را همراه یک تیم متخصص پرواز به خانه جدیدش در پارک ملی نایروبی انتقال می‌دهند. بعد از فرود آمدن فیل که به شدت تشنه شده بود با مقداری شیر و آب سیراب شد.

کالبدشکافی نشان داد که مادرش بر اثر عفونت روده مرده است.

 

صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش


صحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اشصحنه ی دیدنی و عاطفی بین بچه فیل و مادر مرده‌اش

 

تبلیغات