تبلیغات

تبلیغات

رودخانه ای که رنگش به کارخانه ها بستگی دارد ! + تصاویر

رودخانه ای که رنگش به کارخانه ها بستگی دارد ! + تصاویر

 

افراد محلی نتوانسته اند از طریق قانونی این کارخانه را تحت فشار بگذارند و این کارخانه به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

رودخانه بولو در گانگدونگ چین هر روز رنگ عوض میکند.یک روز قرمز و روز دیگر آبی است. روز های بعد هم سبز و زرد. رنگش به کالایی که کارخانه محلی تولید می کند بستگی دارد . مواد شیمیایی و پس آب های ضایعاتی که کارخانه را به داخل رودخانه میریزد عامل اصلی تغییر رنگ رودخانه محسوب میشود. افراد محلی نتوانسته اند از طریق قانونی این کارخانه را تحت فشار بگذارند و این کارخانه به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

رودخانه ای که رنگش به کارخانه ها بستگی دارد ! + تصاویر

رودخانه ای که رنگش به کارخانه ها بستگی دارد ! + تصاویر

رودخانه ای که رنگش به کارخانه ها بستگی دارد ! + تصاویر

 

تبلیغات