تبلیغات

تبلیغات

کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر

کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر
 
مامور 43 ساله‌ای که در این درگیری مورد حمله قرار گرفت زانگ مینتونگ نام دارد. گفته می‌شود مینتونگ همچنان در بیمارستان به‌سر می‌برد و فعلا قادر به بازگشت به محل کار خود نیست.
یک زن چینی به دلیل دریافت قبض جریمه از پلیس، او را به شدت کتک زد و راهی بیمارستان کرد. این زن که نیو توان نام دارد، پس از رسیدن دیگر ماموران پلیس، ادعا کرد که خودش مورد حمله قرار گفته و کسی را کتک نزده است.
 
اما یکی از شاهدان که از تمام وقایع عکس گرفته بود، آنها را به پلیس ارائه کرد تا مقصر واقعی مشخص شود. گفته می‌شود علی‌رغم واضح بود تصاویر، توان همچنان ادعا می‌کند مامور پلیس با او گلاویز شده و کتکش زده است.
 
مامور 43 ساله‌ای که در این درگیری مورد حمله قرار گرفت زانگ مینتونگ نام دارد. گفته می‌شود مینتونگ همچنان در بیمارستان به‌سر می‌برد و فعلا قادر به بازگشت به محل کار خود نیست.
 
 

کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر


کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر


کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر


کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر

کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر


کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر


کتک خوردن این پلیس از یک زن چینی + تصاویر

 

تبلیغات