تبلیغات

تبلیغات

تکثیر و پرورش ماهی سیچلاید گورخری (Convict Cichlid Breeding)

تکثیر و پرورش ماهی سیچلاید گورخری (Convict Cichlid Breeding)


سیچلاید گورخری از دسته سیچلایدهای آمریکایی است که تکثیر آن در آکواریوم های خانگی به سادگی امکان پذیر است. سیچلاید گورخری در سن چهار ماهگی بالغ شده و توانایی تولید مثل خواهد داشت.

تشخیص نر و ماده در این ماهی کار دشواری نیست.  ماهی ماده دارای نقاط نارنجی در قسمت زیرین شکم و همچنین بر روی باله ی بالایی است که ماهی نر فاقد این ویژگی است.

جفت شدن ماهی ها در گروه های چهار تا شش تایی شامل یک یا دو نر و سه تا چهار ماده به سادگی انجام می پذیرد. اما در صورتی که تنها یک جنس نر و یک جنس ماده از این ماهی در اختیار باشد، لازم است ماهی ها با مقدمات خاصی به یکدیگر معرفی شوند. برای این منظور لازم است یک شیشه در میان دو ماهی به مدت دو تا سه روز قرار گیرد. در این حالت ماهی ها از پشت شیشه یکدیگر را ترغیب می کنند. پس از این زمان و با برداشتن شیشه از میان دو ماهی، ماهی ها با یکدیگر جفت می شوند. در صورتی که این اتفاق نیفتاد لازم است که عملیات قرار دادن شیشه در میان ماهی ها مجددا” تکرار شود.

ماهی گورخری بر روی سطوح صاف تخمریزی می نماید. اما بهتر است که یک گلدان سفالی درون آکواریوم قرار گیرد تا تخمریزی درون آن انجام شود. در زمان تخمریزی لوله ی ماهی ماده به راحتی قابل مشاهده است. مانند سایر سیچلایدها، نوک این لوله در ماهی نر، تیز و در ماهی ماده گرد و هلالی است. در هر مرتبه تخمریزی در حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ عدد تخم تولید می شود که تخم ها به سطح صاف می چسبند. ماهی نر و ماده به مدت ۵ روز از تخم ها مراقبت می نمایند تا لاروها به طور کامل از تخم خارج شوند. در روزم ششم تا هفتم لاروها توانایی شنا کردن پیدا کرده و درون آب پراکنده می شوند. در این زمان والدین نوزادان را جمع آوری کرده و آن ها را در گروه های منظم هدایت می کنند.

تغذیه ی والدین پس از اتمام تخمریزی و در روزهای بعد از آن عامل بسیار مهمی است تا والدین به تخم ها صدمه ای وارد نکنند. تغذیه ی نوزادان نیز از همان روز اول آغاز شنا با غذاهای پودر شده ی مقوی الزامی است. تغذیه ی چهار یا پنج وعده در هر روز توصیه می شود.

در برخی شرایط دیده می شود که ماهی های والد پس از نخمریزی به نزاع با یکدیگر می پردازند. در این زمان بهتر است که یکی از والدین از آکواریوم خارج شوند. همچنین توصیه می شود که یکی از والیدن به مدت دو تا سه هفته در کنار نوزادان باقی بماند و پس از آن از آکواریوم خارج شود.

توزادان این ماهی پس از سه هفته مقاومت خوبی پیدا کرده و می توان آن ها را با غذاهای معمول مانند بیومار تغذیه نمود.  لازم به ذکر است که نوزادان این ماهی رشد متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و ممکن است پس از مدتی تعدادی از بچه ها کوچک تر از سایرین باشند. در این زمان بهتر است که برای جلوگیری از تلفاتت، ماهی های هم سایز، در آکواریوم های مجزا قرار بگیرند.تبلیغات