تبلیغات

تبلیغات

ساخت خانه هایی جالب برای بی خانمان ها (تصاویر)

مجموعه : گوناگون
ساخت خانه هایی جالب برای بی خانمان ها (تصاویر)
 
این هنرمند قبلاهم به ساخت خانه های غیر عادی با استفاده از کانتینر های حمل و نقل برای افراد ثروتمند مشغول بوده است و در چرخشی 180 درجه ای حالا برای بی خانمانها کار میکند.
 
یک هنرمند آمریکایی به نام گرگوری کلون با استفاده از خلاقیت و ابتکارش خانه های کوچکی برای بی خانمان ها ساخته است.

او برای این کار از مواد ضایعاتی و بی مصرفی استفاده کرده است که در اطراف خیابانها پیدا میکند.او برای هر یک از این خانه های کوچک امکانات کاملی نصب میکند.

تا بحال حدود 10خانه ساخته است که همه آنها ساکنین خود را پیدا کرده اند.

این هنرمند قبلاهم به ساخت خانه های غیر عادی با استفاده از کانتینر های حمل و نقل برای افراد ثروتمند مشغول بوده است و در چرخشی 180 درجه ای حالا برای بی خانمانها کار میکند.

 

 
 

تبلیغات