تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دو عکس از وحشتناک ترین گرد باد

دو عکس از وحشتناک ترین گرد باد
 
این گرد باد عجیب در شهر ویلا فرانس در پرتقال مشاهده شده است.
 
این گرد باد مرگبار که ارتفاعی حدود 300 متر داشته است یک گرد باد عادی نبوده است. مردم محل وقتی گرد باد به آنها نزدیک شده شوکه شده اند.

در واقع چیزی که این گرد باد مخوف را تشکیل داده است حجم زیادی از ملخ های قرمز رنگ درشت هستند که دیدن آنها از نزدیک بسیار چندش آور و ترسناک خواهد بود.

 

دو عکس از وحشتناک ترین گرد باد

دو عکس از وحشتناک ترین گرد باد

 
 
 

تبلیغات