تبلیغات

تبلیغات

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

به گزارش تکناز زندگی غم انگیز این کودک 9 ساله هندی بهمراه مادر بزرگش جنجال آفرید . پدر و مادر این پسر از بین رفته اند و بدتر از همه این که او به بیماری فلج مغزی دچار است.

 

بهمین دلیل مادر بزرگش که برای تهیه مخارج خانه مجبور است به سر کار برود این پسر را هر روز از صبح زود به میله های یکی از ایستگاه های اتوبوس زنجیر میکرده است و پس از پایان کارش بعد از ظهر برای باز کردن و نگهداری از او برمیگشته است.

 

این پسر مجبور بوده تمام روز را بصورت اسیر در ایستگاه اتوبوس سپری کند. این سرگذشت تلخ و اخبار منتشر شده از آن در رسانه های هند باعث شد تا یک خیریه مسئولیت نگهداری از این کودک بیمار را بعهده بگیرد.

 

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

زندگی این کودک بسیار غم انگیز میباشد !+ تصاویر

 

 

تبلیغات