تبلیغات

تبلیغات

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

مجموعه : گل و گیاه
آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

چند گلدان و زیر گلدانی سفالی و یک پمپ آب آماده کنید و این آب نمای ساده و زیبا را بسازید.

صدای شرشر آب و منظره زیبای این آب نما نشاط و انرژی مثبت را برایتان به ارمغان می آورد.
احتمالا"برای ساخت این آب نما به همکاری و کمک آقایان نیاز دارید!

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

گلدان و زیر گلدانی ها باید در اندازه های مختلف باشند.
قسمت هائی که باید برش بخورند یا سوراخ بشوند داخل عکس مشخص است .

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

کف زیر گلدانی متوسط و گلدان بزرگ باید به قطر لوله پلاستیکی سوراخ بشود.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

لبه زیر گلدانی ها و همینطور گلدان بزرگ به صورت نیم دایره باید برش بخورد.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

پمپ و لوله پلاستیکی را آماده کنید.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

گلدان بزرگ را وارونه بگذارید لوله پلاستیکی را به پمپ وصل کنید.
و از داخل گلدان عبور بدهید.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

این چیدمان آب نما هست، و البته لوله پلاستیکی و پمپ ، فقط از داخل گلدان و زیر گلدانی بزرگ عبور داده می شود.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

سر لوله پلاستیکی را با چسب و اتصال محکم کنید.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

داخل آب نما را پر از آب کنید.
پمپ را روشن و آب نما را امتحان کنید.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

با سنگ های ریز و درشت یا صدف آب نما را تزئین کنید.

آموزش تصویری ساخت یک آب نمای ساده

یک گلدان بگذارید داخل یک زیر گلدانی روی بالاترین قسمت آب نما و آب نمایتان را سرسبز کنید.

 

تبلیغات