تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010

عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010
 
 
. نباید سایز ژاکتتان زیاد بزرگ باشد. سرشانه های ژاکت باید جذب شانه هایتان باشد. نه بزرگتر از شانه هایتان. از بافنده بخواهید که قد آستین ژاکت تا مچ تان باشد نه اینکه تا شستتان.
 
عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010
عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010
عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010
عکسهای دیدنی: ژاکت های مردانه پاییزی 2010

تبلیغات