تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

 

رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.

هنرمندانی از 8 کشور دنیا در شهر جیانگچنگ در چین دور هم جمع شده اند تا در مراسم بین المللی رنگ آمیزی بوفالو ها شرکت کنند. امسال که 60 امین سالگرد این رقابت است  48 بوفالو رنگ شده با هم به رقابت خواهند پرداخت.

 

جایزه این رقابت رنگین حدود 16هزار دلار می باشد که به بهترین نقاش های بوفالو پرداخت میشود. گقتنی است که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.

 

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

تصاویری از مسابقات نقاشی بر روی بوفالو در چین

 

تبلیغات