تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه

تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه
 
 
تصویر زیر جشن تولد مظفرالدین شاه قاجار را در مقابل ساختمان سفارت انگلیس نشان می دهد.
 
تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه
 
 

تبلیغات