تبلیغات

تبلیغات

جراحی جالب تمساح 120 کیلویی + (عکس)

جراحی جالب تمساح 120 کیلویی + (عکس)
 
جراحی جالب یک تمساخ 120 کیلویی …
 
یک تمساح 120 کیلویی به طول 2 متر در منطقه مورمانسک در روسیه هنگامی که سیرک در حال حرکت بود، به دلیل بد بودن جاده مجروح شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

  

جراحی جالب تمساح 120 کیلویی + (عکس)

 

تبلیغات