تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

مجموعه : تصاویر مذهبی
تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه
 
در شهر مکه موزه ای با اسم حرمین الشریفین وجود دارد که در آن وسایل و اشیائ که درمسجد النبی و حرم شریف پیامبر اعظم و کعبه وجود دارد نگه داری می شود که در بین آن اشیاء به ستون کعبه که در آتش سوزی سال 65 هجری توسط سپاه یزید صورت گرفت و عکسی از مدینه النبی که در آن گنبد و بارگاه چهار امام مدفون در بقیع نیز هست به چشم می خورد.
 

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

تصاویری از موزه حرمین شریفین در مکه

 

تبلیغات