تبلیغات

تبلیغات

تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)

تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)

پل خواجوی اصفهان در سال1336
تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)
دروازه دولت سابق و میدان امام حسین(ع)فعلی و ساختمان شهرداری اصفهان در سالیان دور زمانی که هنوز اثری از ترافیک جانفرسا و ساختمان های بلند نبوده است.
تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)
عکسی قدیمی از کوه صفه که مربوط به سال1335 است
تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)
نقشه قدیم اصفهان در 100سال قبل اثر عباس سحاب
تصاویری بسیار قدیمی از اصفهان (2)
 
 
 
 
 

تبلیغات