تبلیغات

تبلیغات

این مرد هنرمند است یا بیکار ؟!

این مرد هنرمند است یا بیکار ؟!
هر کدام از طراحی های او از تکه کاغذ های بسیار زیاده ساخته شده است که بر رویشان جملات و اشعاری عاشقانه نوشته شده است و به شکلی ماهرانه کنار هم چیده شده اند.
 
به گزارش تکناز هنرمند انگیلیسی Jamie Poole با برش جملات و شعر های عاشقانه و کنار هم چیدن آنها کنار هم چهره هایی زیبا و جالبی را خلق کرده است.

 

این مرد هنرمند است یا بیکار ؟!

این مرد هنرمند است یا بیکار ؟!

این مرد هنرمند است یا بیکار ؟!

 
 
 
 

تبلیغات