تبلیغات

تبلیغات

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس
این دارکوب ها در داخل چوب سوراخ هایی ایجاد میکنند تا بلوط هایشان را در آن مخفی کنند. برای اطلاع بیشتر ازاین نوع دارکوب ها پیشنهاد میکنم این آلبوم را هم ببینید.
 
پس از دیدن این تصاویر احتمالا هر کس تصور میکند یک گروه گنگستری با اسلحه های مرگبار به سمت آن شلیک کرده اند ولی در واقع این خرابکاری ها توسط یک دسته دارکوب درخت بلوط ایجاد شده است.
 
آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

 
آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

آخر عاقبت هم زیستی با دارکوب ها !+ عکس

 
 
 

تبلیغات