تبلیغات

تبلیغات

محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است ! ( + عکس)

محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است ! ( + عکس)

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد

  هیچ فاصله ای دور نیست

هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند

محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است !!

محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است ! ( + عکس)

قشنگ نوشت

رعد و برق  هارت و پورت است

چیزی در دل ابر نیست جز اشک  جز باران . . .

 

 

تبلیغات