تبلیغات

تبلیغات

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

مجموعه : گالری عکس روز
خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

بعد از این که او تصویرش را در نمایشگر استادیوم میبیند به قدری خوش حال میشود که تا یک قدمی پاره کردن لباس خود قرار میگیرد.دقیقا مشخص نیست که این ویدئو چه زمانی ضبط شده است ولی قطعا مربوط به یکی از بازی های اخیر تیم میامی مارلینز است.

به گزارش تکناز خوشحالی بیش از حد کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم ، قطعا هنگامی که کارگردان های بازی های ورزشی می خواهند که تصویر تماشاگری را در تلویزیون نشان دهند. 

کسی نمیداند که او قرار است چه خوشحالی بعد از دیدن تصویرش در اسکوربورد نشان دهد ولی قطعا هیچ کس فکرش را نمیکند که کسی بعد از دیدن تصویرش دست به چنین خوش حالی دیوانه واری بزند.

 

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

در یک بازی در  استادیوم تیم میامی مارلین هنگامی که کارگردان تصویر کودکی را نشان میدهد و او تصویرش را در اسکوربورد ورزشگاه میبیند کنترل خودش را از دست میدهد و مانند کسی که روانگردان مصرف کرده است شروع به حرکات و رقص های عجیب میکند.

 

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

خوشحالی کودک بعد از نشان دادنش در نمایشگر استادیوم

 

 

تبلیغات