تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

مجموعه : عکس های طبیعت
این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)
این جاده در کویر تمامی ندارد … به گزارش تکناز در صحرای تاکلاماکان در چین بلند ترین جاده دنیا قرار گرفته است.  این جاده دراز و بلند دو شهر لانتای مینفگ در شمال و غرب این کشور را بهم متصل می کند.

طول این جاده552 کلیومتر است وحدود 450 کیلومتر آن در مناطق کویری و فاقد هر گونه سکونت میباشد.

برای جلوگیری از پوشیده شدن جاده با شن های صحرایی دو طرف جاده را گیاه کاشته اند.

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

این جاده در کویر تمامی ندارد ! (عکس)

 
 
 
 
a