تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سفره افطاری آیت الله رفسنجانی در مجمع (عکس)

سفره افطاری آیت الله رفسنجانی در مجمع (عکس)
عکس سفره افطاری آیت الله رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
 سفره افطاری آیت الله رفسنجانی در مجمع (عکس)
 
سفره افطاری آیت الله رفسنجانی در مجمع (عکس)
 
 
 
 
a