تبلیغات

تبلیغات

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

مجموعه : عکس های طبیعت
اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر
 
این حلقه های فنری که دارای تو رفتگی های عمیق و پایین تر از سطح آب دریا هستند باعث میگردند که آب شیرین داخل آنها جمع گردد چیزی که درکویر بسیار مورد نیاز خواهد بود.
 
این سازه هنری زیبا در کویر صحرا در نزدیکی دریای سرخ در مصر روی شن ها خلق گشته است.
 
این اثر که تنفس کویر نامگذاری شده است توسط گروه هنری D.A.ST طراحی و ساخته شده. ساخت آن در سال 1995 آغاز شده و تا سال 1997 ادامه داشته است.
اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

اثری هنری برای تنفس کویر در مصر + تصاویر

 
 
 
 
 

تبلیغات