تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

تصاویر زیر مربوط به هنرمندی بنام “کیم تیلور” است که با صرف 8 ساعت در روز و طراحی یک مکان در باغ خود توانست لحظاتی جالب از حمام کردن و آب بازی پرندگان را به تصویر بکشد.

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 

عکس هایی دیدنی از آب تنی پرندگان در گرمای تابستان

 
 
 

تبلیغات