تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )
 
کلاسن Klassen — برای تولید ایده ها خود، با چوب‌بری نزدیک محل زندگی خود در تعامل مستقیم است. از او چوب خام می گیرد و از فرم غیر سالم و کج و معوج آنها برای خلاقیت های خود استفاده می کند.
 
هنرمند اهل واشنگتنن به نام Greg Klassen رودخانه ای در وسط میزها ایجاد کرده است که دیدن آنها حس بسیار خوبی به آدم می دهد. گِرِگ کلاسن در حوزه طراحی وسایل و مبلمان منزل فعال است.
 
شکل های عجیب و قناص این چوب ها فرم طبیعی تر و زیباتری به رودخانه ای می بخشد که در میان این میزها کار شده اند. این برش ها حالتی از عوارض طبیعی زمین را به تصویر می کشند.

شیشه های آبی رنگ روی این شکاف ها به طبیعی تر دیده شدن رودخانه کمک شایانی می کنند. در ادامه می توانید تصاویر این میزهای خلاقانه را مشاهده کنید.

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

ایجاد جالب میزهایی با طرح های رودخانه (+ تصویری )

 
 
 

تبلیغات