تبلیغات

تبلیغات

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

مجموعه : گالری عکس روز
زندان اوین اینجاست ( تصویری )
رئیس سازمان زندان‌ها پیش از ظهر امروز از بازداشتگاه اوین بازدید کرد و با مددجویان به گفت‌وگو پرداخت.
 
جهانگیر را در این بازدید، سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران و علی اشرف رشیدی رئیس بازداشتگاه اوین همراهی می‌کردند. وی از بخش‌های مختلف این بازداشتگاه نظیر اندرزگاه 4، اندرزگاه 7 و زورخانه قاسم‌ ابن حسن، بازدید کرد.
 
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی امروز به همراه برخی از مدیران خود از زندان اوین و بخش‌های مختلف این بازداشتگاه‌ بازدید کرد.

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 22

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 زندان اوین اینجاست ( تصویری ) 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 زندان اوین اینجاست ( تصویری ) 

 زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 زندان اوین اینجاست ( تصویری )

 زندان اوین اینجاست ( تصویری ) 

زندان اوین اینجاست ( تصویری )

تبلیغات