تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

همانطور تصاویری که در قسمت پایین مشاهده میکنید تصاویری از فرماندهان ایران است که که به دیدار رئیس جمهور یعنی دکتر روحانی آماده اند و همچنین با ایشان اقامه نماز را برگزار کرده اند پس با ما همراه باشید تا این تصاویر را مشاهده کنیم.

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

تصاویری از دیدار فرماندهان نظامی با دکتر روحانی

 
 
 
 

تبلیغات