تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از مراسم عجیب شلاق زنی

عکس هایی از  مراسم عجیب شلاق زنی

بعضی شهر ها یا کشورها آیین های عجیبی دارد که موجب تعجب همگان می شود به گزارش تکناز مراسم عجیب شلاق زنی این مراسم در ۲۱ آوریل هر سال در شهر سن ویسنته دلا سونسرینای اسپانیا برگزار میشود و نام این بزرگداشت مراسم شلاق زنی لوس پیکائوس است. طی این مراسم توبه کاران و داوطلبان برای تهذیب نفس، خود را با تازیانه‌هایی که مخصوص این مراسم است به شدت شلاق میزنند که این کار زیاد جالبی نیست و چندان خوشآیند نیست.

عکس هایی از  مراسم عجیب شلاق زنی

عکس هایی از  مراسم عجیب شلاق زنی

عکس هایی از  مراسم عجیب شلاق زنی

تبلیغات