تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

قورباغه ای که با آغوش با به پیشواز مرگ رفت + عکس

قورباغه ای که با آغوش با به پیشواز مرگ رفت + عکس
بعضی مواقع اتفاقاتی در دنیای حیات وحش می افتد که موجب تعجب همگان می شود به مثال چسبیدن این قورباغه به یک مار زهر دار به گزارش تکنازتصاویر فوق مار زهردار پیتون سبزرنگی را نشان می دهد که علیرغم اینکه تلاش دارد تا قورباغه درختی را از روی خود کنار بزند اما این قورباغه تمایلی به این کار نداشته و همانند یک کنه به این مار چسبیده است و این مار هرکاری میکند وای این قورباغه کنه از او جدا شدنی نیست!

قورباغه ای که با آغوش با به پیشواز مرگ رفت + عکس

قورباغه ای که با آغوش با به پیشواز مرگ رفت + عکس

قورباغه ای که با آغوش با به پیشواز مرگ رفت + عکس

 

 
 

تبلیغات