تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری

تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری
همیشه یاد خدا به دل ها آرامش می دهد در هرجا و هر مکانی به گزارش تکنازدر تصویر زیر خسرو حیدری که همواره یکی از خوب های تیمش در زمین فوتبال بوده است، را مشاهده می کنید که در رختکن استقلال مشغول راز و نیاز با خدا است.امیدوار هستیم عبادتش مورد قبول حق واقع شده باشد.
تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری
 
 

تبلیغات