تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعر زیبا مخصوص عید فطر (2)

مجموعه : دینی
شعر زیبا مخصوص عید فطر (2)

عید فطر بر تمامی عاشقان مبارک باد

 

عید فطر آمد كه ساقی عاشقان را جام داد
عاشقان تشنه را از جام وحدت كام داد

 

بعد چندی لب فروبستن ز اكل و شرب، دوست
سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

 

تا هلال ماه شوال از افق شد آشكار
ساقی از راه وفا، كام دل ناكام داد

 

خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان
حضرت جانان ز لطف بیكران انعام داد

 

جانب میخانه بشتابید ای میخوارگان
كاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد

 

حیف، رفت آن ماه و صد شكر آمد این عید سعید
دست ساقی باز می بوسم كه ما را جام داد

 

لب فرو بستید از نوشیدنی گر چند گاه
از خم وحدت شما را باده ی گلفام داد

 

دست افشان، پایكوبان جانب ساقی روید
چون كه عیدی باده ی جانبخش آن خوشنام داد

 

روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عید
ایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد

 

«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتن
حضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد

 

شعر زیبا مخصوص عید فطر (2)

تا پیك صبا مژده ز عید رمضان داد
او باب چنان را ز رخ ماه نشان داد

 

از آتش دوزخ همه را حضرت جانان
از یُمن چنین روز بكف خط امان داد

 

از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت
پاداش خداوند به ما باغ جنان داد

 

بشنو ز خروس سحر از بام شریعت
بر پیكر این روز به آواز توان داد

 

بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارك
كز نور حضورش طربی بر همگان داد

 

تا سود و زیان شد عملت را همه میزان
این عید صیامست نشان سود و زیان داد

 

مقبول نمازیست نیازش بود از پی
خوش آنكه بخیل فقرا لقمه نان داد

 

خورشید جهان بود همه صُم و صلاتت
كین گونه طراوت به تو و كون و مكان داد

 

برخیز و به شكرانه این عید سماع كن
زیرا رمضان را به تو حق هدیه گران داد

 

این روزه و این خمس و زكاتست پریسا
بر پیکره ی مرده ی اشعار تو جان داد

 

منبع:ansarmalzahra.blogfa.com

a