تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی

مجموعه : گالری عکس روز
عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی
تصاویر سوزناکی که در قسمت پایین مشاهده می کنید پدر دل سوخته ای است که جنازه ی خونین دختر بی گناهش را در بغل گرفته و به دور خود و می چرخد و اشک می ریزد:
 
عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی
 
عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی
 
عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی
 
عکس های سوزناک از ناله ی پدر عزادار فلسطینی
 
 

تبلیغات