تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

جملات معنی داری که شاید زندگیتان را عوض کند

جملات معنی داری که شاید زندگیتان را عوض کند
 

انسان ظالم ترین و فاسد ترین حیوانات است،

به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند.

خودش از مرگ می ترسد، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

انسان و حیوان / صادق هدایت

جملات معنی داری که شاید زندگیتان را عوض کند

از ته دل نوشت

 

مرگ بر اسراییل

 

مرگ بر حامیان اسراییل

 

مرگ بر کسایی که اسراییل را به رسمیت میشناسند

متنفرم از همشون  …….

 

قاصدک
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند

اخوان ثالث

جملات معنی داری که شاید زندگیتان را عوض کند

با ربط نوشت

دوستت دارم
آن طور که قاصدک
باد را

حسین سناپور

 

 

تبلیغات