تبلیغات

تبلیغات

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تعدا افرادی کمی هستند که روباها خوششان می آیند ولی این روباها با بقیه فرق زیادی دارند. این روباه ها همیشه چهره ای زیبا و چشمان کشیده دارند تا مکار بودنشان در پشت این جذابیت مخفی شود. اگرچه در واقعیت نمی توان روباه ها را به همان زیبایی پیدا کرد. اما گونه ای از روباه های وحشی هستند

که همان اندازه جذابیت دارند و زیبایی آنها نظر همه را به خود جلب می کنند. به گزارش تکناز عکاسی به نام «روزلین ریموند» که به طور حرفه ای در حوزه عکاسی از حیوانات فعالیت می کند، مجموعه تصویری از زندگی این روباه های وحشی تهیه کرده است که بخشی از آن را با شما به اشتراک گذاشته ایم امیدوارم خوشتان آمده باشد.

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تصاویری زیبا و جذاب از روباه وحشی نارنجی

تبلیغات