تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

می خواست بهانه ای كه پر نور شویم
از هرچه بدی و غیر او دور شویم
یك ماه پر از فرصت برگشتن داد
یك عید فرستاد كه مغفور شویم

 

اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود
عید شما مبارک

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

عید فطر است و اول شوال
نور عشق است و شور و جذبه و حال
بهر توفیق درک ماه خداست
قلب‌ها از نشاط، مالامال
جشن قرآن و جشن غفران است

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام
به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام
 هزار شکر که عید صیام کرد، طلوع
 هزار حیف که ماه صیام گشت، تمام

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

 رسیده عیدصیام و نیامدی آقا
جهان نموده قیام و نیامدی آقا

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

 عید فطر است و اول شوال
نور عشق است و شور و جذبه و حال
بهر توفیق درک ماه خداست
قلب‌ها از نشاط، مالامال

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
نوبه­ی زهدفروشان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

روزه از خیمه ما دوش همی‌ شد به شتاب‌
عید فرخنده فراز آمد، با جام شراب‌
چه توان كرد اگر روزه ز ما روی بتافت‌؟
نتوان گفت مر او را كه ز ما روی متاب‌

اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

گذشت ماه صیام و رسید عید صیام
کنیـد یکسـره بهـر نمـاز عید، قیام
اگرچـه رفت مـه روزه و مـه تسبیح
مبارک است به اهل صیام، عید قیام

اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

دارد بساط ماه خدا جمع می شود
از سفره نان و آب و غذا جمع می شود
آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود
دارد ز دست های گدا جمع می شود

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

دردا كه ماه رحمت حق باز هم گذشت
با آن كه لحظه لحظه او مغتنم گذشت
درهای مغفرت به روی ما گشوده بود
مهمانی خدا به وسعت جود وكرم گذشت

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

سلام ما به کسی کز سوی خدای ودود
به بزم عرش علا ماه روزه مهمان بود

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام
بـر شمـا همسفـران سفـر روزه سلام
روزه هاتان همه در پبش خـداونـد قبول
روزگار خـوشتـان مظهـر تـوفیـق مـدام

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

 

عید عبادت آمده الحمدلله
فصل سعادت آمده الحمدلله
حیف از شب و روزی که رفت از دست ما حیف
امّا حلاوت آمده الحمدلله

 اس ام اس جدید مختص تبریک عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر

می خواست بهانه ای كه پر نور شویم
از هرچه بدی و غیر او دور شویم
یك ماه پر از فرصت برگشتن داد
یك عید فرستاد كه مغفور شویم

تبلیغات