تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از 3 خودرو وارداتی در ایران

تصاویری از 3 خودرو وارداتی در ایران

خودرو سازان ساپیا در ایران 3 خودور
وارداتی زیبا را به لیست محصولات خود اضافه کنند، این خودروها در کلاس خودروهای
سدان و شاسی بلند بوده و خودروهای CS35 وeado وارداتی بوده و خودرو آریوckd میباشد
که از نظر زیبایی و کارایی در رده ی عالی می باشد.

تصاویری از 3 خودرو وارداتی در ایران

تصاویری از 3 خودرو وارداتی در ایران

تصاویری از 3 خودرو وارداتی در ایران

تبلیغات