تبلیغات

تبلیغات

تلاش جالب اردک برای پس‌ گرفتن شکار + تصاویر

تلاش جالب اردک برای پس‌ گرفتن شکار + تصاویر
 
تلاش جالب ازدک برای پس گرفتن شکارش … اردک طعمه‌ای را شکار کرده که ناگهان شاهین از راه رسیده و طعمه اردک را از او می‌دزدد اما اردک پس از دزدیدن شکارش دست از تلاش برنداشته و شاهین را دنبال می‌کند.

تلاش جالب اردک برای پس‌ گرفتن شکار + تصاویر

تلاش جالب اردک برای پس‌ گرفتن شکار + تصاویر
 

تلاش جالب اردک برای پس‌ گرفتن شکار + تصاویر
 
 
 

تبلیغات