تبلیغات

تبلیغات

نمونه بارز هم رنگ جماعت شدن !+ عکس

نمونه بارز هم رنگ جماعت شدن !+ عکس
نمونه بارز گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو …
 
تکناز : این اردک که در کنار فلامینگو ها زندگی میکند ، خود را یک فلامینگو میداند و در طول روز کار های آنها را تکرار میکند. بعنوان مثال او همانند فلامینگو  ها و بر خلاف سایر اردک ها بصورت ایستاده و روی یک پایش میخوابد.
 
 
نمونه بارز هم رنگ جماعت شدن !+ عکس

نمونه بارز هم رنگ جماعت شدن !+ عکس

نمونه بارز هم رنگ جماعت شدن !+ عکس

 
 

تبلیغات