تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات
زندگی جالب حیوانات آن هم بصورت دسته جمعی بسیار جالب است.
 
 مجموعه‌ عکس‌ هایی از تجمع حیوانات گروهی را نشان می‌دهد که به صورت دسته جمعی مهاجرت می‌کنند.

گروهی از این حیوانات برای در امان ماندن از دست شکارچیان به صورت گروهی حرکت می‌کنند.

 

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

پنگوئن‌ها در جنوب گرجستان

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

فلامینگوها در کنیا

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

توده‌ای از ماهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آبی رنگ

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

گله اسب‌های آبی

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

استراحت گروهی از پروانه‌ها روی درخت

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

دویدن گروهی بوفالوها و ایجاد گرد و غبار

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

جمعی از خرچنگ‌های قرمز

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

گروه عظیمی از ماهی‌های قزل‌آلا

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

گورخرها در مسیر مهاجرت از ماسایی

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

شیرماهی‌ها در اقیانوس آرام

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

تجمع خفاش‌ها در هند

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

شنای دلفین‌ها

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

زندگی گروهی زنبور عسل

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

ماهی‌های پیرانا در زیر آب

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

ردیفی از کوسه‌ها در تالابی در اقیانوس آرام

عکس هایی از زندگی دسته جمعی حیوانات

گروهی از پرندگان در کنار هم

 
 
 
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
 

تبلیغات