تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

با اختراع این دستگاه کثیف ترین آب ها تمیز خواهد شد

مجموعه : دانش و فناوری
با اختراع این دستگاه کثیف ترین آب ها تمیز خواهد شد
با وجود خشک سالی در مناطق مختلف جهان این دستگاه کمک بزرگی به بشریت برای بهرمند شدن از آب تمیز خواهد شد.

یکی از راهکارهایی که دانشمندان در حال کار بر روی آن هستند، ساخت فیلترهای بسیار قوی است تا بدترین و کثیف ترین آب ها را نیز بتوان با کمک آن ها نوشید. تا به حال نمونه های بسیاری ساخته شده است که به این اندازه موفق نبوده اند.

 
با اختراع این دستگاه کثیف ترین آب ها تمیز خواهد شد

فیلتر آب ” کاتادین” دستگاهی کوچک است که به گفته سازنده های آن می توان آب را تا 99 درصد تمیز کند و به کمک آن می توان آب کثیف ترین نقاط را نیز گوارا نوشید. این دستگاه البته بیشتر برای افرادی ساخته شده است که در طبیعت گردش می کنند و گاهی مجبور به نوشیدن آب از رودخانه های نامطمئن می شوند.

 
با اختراع این دستگاه کثیف ترین آب ها تمیز خواهد شد
این دستگاه با هسته کربنی خود قادر است تمامی آب ها را به خوبی تمیز کند و وقتی آبی وارد آن می شود بسیاری از میکروب های آن کشته خواهد شد و طعم آب تمیز و تصفیه شده می دهد.

به گفته سازندگان با استفاده از این دستگاه حتی می توان آب از جوب های آب که بیشترین باکتری را دارند نوشید اما تمامی میکروب آن ها از بین نرود ولی در نمونه های بعدی این مشکل حل خواهد شد.
 

 
 
 

تبلیغات