تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !
 
در عکس های زیر حیوانات به شما نشان می دهند که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان چگونه خودشان را خنک می‌کنند.
 
با افزایش دما در نیمکره شمالی زمین، به نظر می‌رسد نه تنها ما آدم‌ها کلافه می‌شویم بله حیوانات سراسر دنیا هم سعی می‌کنند به بهترین شیوه خودشان را خنک کنند.
 
 
سایت تکناز : از آنجا که تحمل گرما برای ما طاقت فرساست و همه ما نیاز داریم به شیوه‌ای خودمان را از گرمای تابستان خنک کنیم، در قلمرو حیوانات هم شبیه همین اتفاق رخ می‌دهد و نبرد حیوانات با خورشید تابستان اجتناب ناپذیر است.
 
 

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

عکس هایی از حیوانات وقتی از گرما کلافه می شوند !

 

 
 

تبلیغات