تبلیغات

تبلیغات

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )
عکس های زیر معنا و مفهومی جالب دارد. عکس هایی که بعد از بمباران کودکان و مردم بی گناه غزه اتفاق افتاده است.
 
اخیرا مناقشه و درگیری بین اسرائیل و فلسطین زیاد شده است و همین امر باعث شده تا حملات موشکی بر علیه مردم بی گناه و غیر نظامی غزه زیاد شود و فاجعه بزرگی را بار دیگر رقم زند.
عکس هایی که برای شما آماده کردیم تصاویر مجسم شده از دود موشک های اسرائیلی می باشد که نماد مقامت و نشان گر غم و اندوه مردان و زنان بی گناه غزه است و ظلم و ستم رژیم اسرائیل را فریاد میزند. همه ی ما امیدواریم که این جنگ خانه مان سوز هرچه سریع تر به پایان برسد.
 

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

 

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

ترسیم انفجارهای غزه به شکل های جالب و معنا دار (عکس )

 

 
 
 
 
 
 
منبع : worldwonders.ir
 

تبلیغات