تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کلید ورزشگاه آزادی در دستان این پیرمرد است + عکس

مجموعه : اخبار ورزشی
کلید ورزشگاه آزادی در دستان این پیرمرد است + عکس

این پیرمرد به نام مشهدی حیدر کلیددار استادیوم آزادی تهران میباشد. او سال هاست که نگهدارنده این ورزشگاه بوده است و تمامی کلید هایی این مجموعه با دستان وی باز خواهد شد.

کلیددار استادیوم آزادی تهران

کلید ورزشگاه آزادی در دستان این پیرمرد است + عکس

کلید ورزشگاه آزادی در دستان این پیرمرد است + عکس

 

 

منبع : فرهنگ

 

تبلیغات