تبلیغات

تبلیغات

پیشنهادی برای تأسیس هالیوود ایرانی

محمد قهرمانی» مدیرعامل مؤسسه شهید آوینی، پیشنهاد ایجاد یك شهر سینمایی مانند هالیوود را در ایران مطرح كرد…
 
به گزارش تابناک، «محمد قهرمانی» مدیرعامل مؤسسه شهید آوینی در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اگر قرار باشد كه وارد رقابت جهانی شویم و حرف اول فرهنگ و هنر را در منطقه بزنیم، نمی‌توانیم همپای دیگر حوزه‌های علمی و اقتصادی پیش نرویم.
وی افزود: با توجه به بحث پیشرفت در حوزه سینما به موازات دیگر حوزه‌ها، ما پیشنهاد ایجاد یك شهر سینمایی را داریم، چرا كه پیشرفت فرهنگی نیاز به استحكام زیرساخت‌ها دارد و داشتن یك شهر سینمایی در این راستا بسیار مفید و حائز اهمیت است.
قهرمانی ادامه داد: این شهر سینمایی زمینه‌ای برای تولیدات انبوه سینمایی است و جای شهرك‌های ریز و درشت را می‌گیرد.
مدیرعامل مؤسسه شهید آوینی، گفت: اگر ما چشم‌انداز بیست ساله افق 1404 را در نظر بگیریم ولی زیرساخت‌ها را فراهم نكنیم، نمی‌توانیم در حوزه فرهنگ و هنر به لحاظ تصویر و سینما متناسب با فرهنگ خودمان پیشرفت كنیم.
وی افزود: به نظرم این شهرك می‌تواند در حوزه فرهنگ و بومی كشور در منطقه‌ای در اطراف یكی از شهرهای بزرگ قرار گیرد و دولت در برنامه پنجم خود هزینه‌های آن را تامین كند.
قهرمانی خاطرنشان كرد: ساخت این شهر یك عزم ملی می‌طلبد ولی در نهایت به كم شدن هزینه‌های تولید، تجمع ابزار تخصصی در یك حوزه و متمركز بودن هنرمندان در یك منطقه كمك می‌كند. در این شهرك می‌توان لوكیشن‌های مختلف را طراحی كرد و یك شهر سینمایی زمینه تجمیع هنرمندان را فراهم خواهد كرد.
وی با اشاره به عنوان این شهرسینمایی گفت: با توجه به بحث رقابت و شهرهایی سینمایی چون هالیوود و بالیوود، یك عنوان ایرانی یا به عنوان مثال هالی‌گاد را برای این شهر انتخاب كنیم كه با فرهنگ و هنر ایرانی نیز هماهنگی داشته باشد.

تبلیغات